มาทำความรู้จักเกี่ยวกับประเภทของตลับลูกปืน

<h2>ตลับลูกปืนคืออะไร</h2>
ตลับลูกปืน (Bearing) คืออุปกรณ์ที่ใช้รองรับในการหมุนของเพลา โดยหน้าที่ของตลับลูกปืนนั้นถ่ายทอดแรงที่เกิดขึ้นจากเพลาไปสู่ฐานเครื่องยนต์ และยังช่วยลดแรงเสียดทานระหว่างผิวสัมผัส ลดการสึกหรอ เป็นการช่วยเพิ่มสมรรถนะให้กับเครื่องจักร
<h2>ประเภทและคุณสมบัติของ<a href=”https://sinmunkongbearings.brand.co.th/”>ตลับลูกปืน</a></h2>
<strong>1.ตลับลูกปืนร่องลึก </strong>มีรางร่องลึกที่มีความละเอียดสูง ด้วยการสัมผัสระหว่างเม็ดลูกกลิ้งและรางวิ่งนั้นทำให้ตลับลูกปืนร่องลึกสามารถรับแรงรุนได้สองทิศทาง เหมาะกับการนำไปใช้งานที่ต้องการความเร็วและความทนทาน ตลับลูกปืนประเภทนี้แยกส่วนไม่ได้  จึงเป็นที่นิยมที่นิยมและนำไปใข้งานค่อนข้างหลากหลาย

<strong>2.ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม </strong>เป็นตลับลูกปืนที่ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งของเพลา สามารถกำหนดตำแหน่งของเพลาได้สองทิศทาง ออกแบบเพื่อให้ได้รับแรงรวมได้ เหมาะกับการใช้งานที่รับแรงรวมในแนวรัศมีและแนวแกนกระทำต่อลูกปืนพร้อมกัน

<strong>3.ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก </strong>สามารถรับแรงกระแทกได้ดี มีความแข็ง สามารถรองรับแรงกดในแนวรัศมีที่มีปริมาณมาก ลดปัญหาการเยื้องแนวของเพลา ทำให้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการหล่อลื่นตลับลูกปืนได้ เหมาะกับการใช้งานที่สามารถรับแรงในแนวรัศมีที่สูง ความเร็วในการใช้งานปานกลาง

<strong>4.ตลับลูกปืนเม็ดเรียว </strong>ออกแบบมาให้เหมาะสำหรับรองรับแรงรวม ในแนวรัศมีผสมกับแนวแกน ทั้งการออกแบบเพื่อลดปัญหาการเยื้องของเพลา ลดแรงเสียดทานจากแรงบิด ตลับลูกปืนประเภทนี้สามารถแยกชิ้นส่วนได้ ผิวสัมผัสถูกออกแบบให้เกิดการสร้างชั้นฟิล์มหล่อลื่นอย่างมีประสิทธิภาพ

<strong>5.ตลับลูกปืนเม็ดโค้ง </strong>มีความแข็งแรงทนทาน สามารถรองรับการเยื้องแนวของเพลา รับแรงในแนวรัศมีได้ดี อีกทั้งยังรับแรงในแนวแกนได้สองทิศทาง ตลับลูกปืนใช้ฃานได้ทั้งแบบติดตั้งบนปลอกปรับขนาดเพลา หรือปลอกสวมเพลา

<strong>6.ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดกลม</strong>
<ul>
<li>ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดกลมทิศทางเดียว ประกอบด้วยแหวนเพลาหนึ่งวง แหวนเสื้อหนึ่งวง ชุดเม็ดบอลพร้อมรัง รับแรงรุนได้ทิศทางเดียว ไม่รองรับแรงในแนวรัศมี ชุดตลับลูกปืนเป็นแยกส่วนได้ จึงสะดวกในการติดตั้ง</li>
<li>ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดกลมรับแรงสองทิศทาง ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดกลมชนิดนี้สามารถรับแรงรุนได้สองทิศทาง ไม่รองรับแรงในแนวรัศมี ลักษณะของตลับลูกปืนชนิดนี้เหมือนกับตลับลูกปืนรุนเม็ดกลมทิศทางเดียว</li>
</ul>
<strong>7.ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม </strong>มีขนาดเล็กและยาว เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีพื้นที่หน้าตัดที่จำกัด สามารถรับแรงได้สูง

<strong>8.ตลับลูกปืนตุ๊กตา </strong>สามารถรับการเยื้องแนวของเพลาได้ปานกลาง ไม่สามารถเลื่อนไปแนวแกนได้ รับแรงทั้งแนวแกนและแนวรัศมีได้
<p style=”text-align: center;”><a href=”https://sinmunkongbearings.brand.co.th/Store/ProductDetail/15002/30907″>ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก</a></p>
<p style=”text-align: center;”><a href=”https://sinmunkongbearings.brand.co.th/Store/ProductDetail/15002/30907″><img class=”aligncenter size-medium” src=”https://sinmunkongbearings.brand.co.th/images/product_new/pro_3090701small.jpg?2139030784″ alt=”ตลับลูกปืน” width=”300″ height=”366″ /></a></p>
&nbsp;
<p style=”text-align: center;”><a href=”https://sinmunkongbearings.brand.co.th/Store/ProductDetail/15002/30910″>ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม</a><a href=”https://sinmunkongbearings.brand.co.th/Store/ProductDetail/15002/30910″>
</a></p>
<p style=”text-align: center;”><a href=”https://sinmunkongbearings.brand.co.th/Store/ProductDetail/15002/30911″><img class=”aligncenter size-medium” src=”https://sinmunkongbearings.brand.co.th/images/product_new/pro_3091001small.jpg?1017267809″ alt=”ตลับลูกปืน” width=”300″ height=”366″ /></a></p>
<p style=”text-align: center;”><a href=”https://sinmunkongbearings.brand.co.th/Store/ProductDetail/15002/30911″>ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดกลม</a><a href=”https://sinmunkongbearings.brand.co.th/Store/ProductDetail/15002/30911″>
</a></p>
<p style=”text-align: center;”><a href=”https://sinmunkongbearings.brand.co.th/Store/ProductDetail/15002/30911″><img class=”aligncenter size-medium” src=”https://sinmunkongbearings.brand.co.th/images/product_new/pro_3091101small.jpg?115725845″ alt=”ตลับลูกปืน” width=”300″ height=”366″ /></a></p>
<strong>บริษัท สินมั่นคง แบริ่งส์ จำกัด </strong>ผู้แทนจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ตลับลูกปืน แบริ่งส์ เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์ในธุรกิจกว่า 40 ปี ทั้งในส่วนของของตลับลูกปืน
ยานยนต์ อุตสาหกรรม รวมถึงงานเกษตร

สนใจติดต่อ
<strong>95 ถนนเจ้าคำรพ แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100
โทร : +662 622 8207
อีเมล : smkbiit@gmail.com
<a href=”https://sinmunkongbearings.brand.co.th/”>https://sinmunkongbearings.brand.co.th/</a>
<a href=”http://www.sinmunkongbearings.com/”>www.sinmunkongbearings.com</a></strong>

<strong><img class=”aligncenter” src=”http://www.brand.co.th/images/upload/2020Aug20_1597917496.jpg” alt=”” /></strong>

&nbsp;
<h2></h2>